O stowarzyszeniu

Cele, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych, to liberalizacja żeglarstwa na wzór szwedzki lub brytyjski. Oczekujemy, że armator na własnym jachcie będzie mógł żeglować bez administracyjnych barier, rygorów i ograniczeń. Pragniemy też, by techniczne i cywilizacyjne warunki żeglowania w Polsce odpowiadały wymaganiom współczesności. Będziemy te cele realizować wszelkimi statutowymi środkami.

Ponadto chcemy integrować i łączyć środowisko armatorskie, umożliwiać wymianę porad, wspólne pływanie, spotkania na morzu. Przyłączcie się do nas!

Siedziba SAJ mieści się w Jacht Klubie Morskim Neptun.

Górki Zachodnie

ul. Przełom 10 80-643 Gdańsk Polska

Konto stowarzyszenia:
Santander Bank Polska
68 1500 1285 1212 8004 4736 0000

Stowarzyszenie jest wpisane do KRS pod nr 0000277599

NIP 5832985463


Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych © 2007-2023