ul. Przełom 10
80-643 Gdańsk
Polska

Siedziba SAJ mieści się w Jachtklubie Morskim Neptun.

Konto stowarzyszenia: Bank Zachodni WBK SA

68 1500 1285 1212 8004 4736 0000


NIP 583-298-54-63

REGON:19051576800000


Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych © 2007-2020