Useful Information Baltic Sea Cruising Network, BSCN

SAJ uczestniczy w pracach Baltic Sea Crusing Network (BSCN). BSCN zrzesza ogranizacje żeglarskie Morza Bałtyckiego oraz Norwegii i Wielkiej Brytanii Jednym z efektów działań BSCN są opracowania, które w zwięzłej, tabelarycznej formie przedstawiają istotne informacje dotyczące żeglugi rekreacyjnej w poszczególnych krajach.

Informacje te udostępniamy poniżej.

DANIA 2019

ESTONIA 2018

FINLANDIA 2019

NIEMCY 2019

LITWA 2019

ŁOTWA 2019

NORWEGIA 2019

POLSKA 2019

ROSJA 2019

SZWECJA 2019

WIELKA BRYTANIA 2019


Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych © 2007-2023