Akty prawne

Poniżej zamieszczamy podstawowe akty prawne regulujące uprawianie żeglarstwa w Polsce. Są to ustawy i rozporządzenia - teksty ujednolicone na dzień 28 maja 2021 roku w internetowym systemie aktów prawnych https://isap.sejm.gov.pl/.
Inne akty są pozyskane ze stron internetowych i opracowane przez redakcję. Jednak w związku z tempem i niejednoznacznością zmian w prawie należy pamiętać, że opublikowane tu teksty nie mogą być traktowane jako w pełni wiarygodne źródło informacji, a jedynie jako przewodnik ułatwiający korzystanie z oficjalnych źródeł informacji prawnej. Należy sprawdzać stan aktualny.

Wykaz aktów prawnych:

1. Ustawa o bezpieczeństwie morskim
2. Rozporządzenie w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (akt wykonawczy do poz. 1)
3. Rozporządzenie w sprawie podmiotów upoważnionych do przeglądów jachtów morskich o długości do 15 m (akt wykonawczy do poz. 1)
4. Rozporządzenie w sprawie inspekcji, instrukcji bezpieczeństwa i kart bezpieczeństwa jachtu morskiego, Elementy instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego. (akt wykonawczy do poz. 1)
5. Ustawa o rejestracji jachtów
6. Rozporządzenie w sprawie rejestracji jachtów (akt wykonawczy do poz. 5)
7. Ustawa o żegludze śródlądowej
8. rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej (uprawnienia, patenty) (akt wykonawczy do poz. 7)
9. Kodeks Morski
10. Konwencje i Dyrektywy międzynarodowe - zestawienie według stanu na 2016
11. MPZZM aktualność na 2010 rok
12. Przepisy portowe wydane przez Urzędy morskie w Gdyni i Szczecinie - ze stron Urzędów - należy czytać także zarządzenia zmieniające. 13. Zarządzenie w sprawie warunków uprawiania żeglugi na Zatoce Puckiej

Poniżej pliki do pobrania


Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych © 2007-2023