Akty prawne

Poniżej zamieszczamy podstawowe akty prawne regulujące uprawianie żeglarstwa w Polsce. Są to teksty ujednolicone przez redakcję niniejszej strony, zgodnie z jej najlepszą wiedzą o aktualnym stanie prawnym. Jednak w związku z tempem i niejednoznacznością zmian w prawie należy pamiętać, że opublikowane tu teksty nie mogą być traktowane jako w pełni wiarygodne źródło informacji, a jedynie jako przewodnik ułatwiający korzystanie z oficjalnych źródeł informacji prawnej.


 1. Ustawa o bezpieczeństwie morskim (stan na luty 2018)
 2. Kodeks Morski (według stanu na 11 stycznia 2013)
 3. Ustawa o żegludze śródlądowej (stan na luty 2018)
 4. rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej (według stanu na 16 kwietnia 2013)
 5. rozporządzenie w sprawie warunków egzaminowania (stan na 24 maja 2013)
 6. Rozporządzenie w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (według stanu na 20 października 2015)
 7. Rozporządzenie w sprawie podmiotów upoważnionych do przeglądów jachtów morskich o długości do15 m (stan na 11 stycznia 2013)
 8. Konwencje i Dyrektywy międzynarodowe - zestawienie według stanu na 2016
 9. Zarządzenie Dyrektora UM w Gdyni nr 9 Przepisy portowe według stanu na 1 lutego 2019
 10. Zarządzenie porządkowe Dyrektora UM w Gdyni nr 14 w sprawie warunków uprawiania żeglugi rekreacjnej według stanu na 19 września 2013
 11. Zarządzenie w sprawie warunków żeglugi po Zatoce Puckiej
 12. Ujednolicony tekst przepisów portowych Szczecin-świnoujście.
 13. Roporządzenie w sprawie inspekcji, instrukcji bezpieczeństwa i kart bezpieczeństwa jachtu morskiego, Elementy instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego.
 14. Ustawa o rejestracji jachtów - wchodzi w życie 1 sierpnia 2020.
 15. Rozporządzenie o powierzeniu prowadzenia rejestru elektronicznego jachtów - wchodzi w życie 1 sierpnia 2020.
 16. MPZZM aktualność na 2010 rok


Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych © 2007-2021