Aktualizacja pomocy nawigacyjnych

Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej publikuje "Wiadomości Żeglarskie".

Są one dostępne w wersji elektoronicznej TUTAJ.

[/url] Dotychczasowa strona www.bhmw.mw.mil.pl zostanie wyłączona. AKTUALIZACJI INFORMACJI DOKONAMY PO 8 STYCZNIA

Od 2013 r. "Wiadomości Żeglarskie" są publikowane wyłącznie jako ogólnodostępne pliki PDF w formacie A4 i bez żadnych ograniczeń w zakresie druku i kopiowania.

"Wiadomości Żeglarskie" to jedyne oficjalne źródło uzyskiwania informacji o zmianach wprowadzanych w wydawnictwach Biura HYdrograficznego HMW (mapy i publikacje nautyczne) oraz o sytuacji nawigacyjnej (w tym o ostrzeżeniach nawigacyjnych i zamykaniu akwenów) w rejonie polskich obszarów morskich.

Instrukcja dotycząca druku wklejek zawarta w WZ 2016-01-15 "W celu otrzymania wydruku wklejki w odpowiedniej wielkości dopasowanej do rzeczywistych wymiarów obszaru mapy należy przed wydrukowaniem kartek z wklejkami, po wybraniu opcji Drukuj - ustawić parametry Skalowanie strony na BRAK. Pod prawym dolnym narożnikiem wklejki publikowane są wymiary danej ramki. Wydrukowany arkusz wklejki powinien odpowiadać wymiarom tam podanym."

Ww. Wiadomości żeglarskie zawierają także pomoc graficzną do tej instrukcji.

Adres mailowy:
bhmw@ron.mil.pl

Wszelka korespondencja dotycząca działalności Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, w tym również dotycząca Krajowego Koordynatora Ostrzeżeń Nawigacyjnych, powinna być kierowana na ten adres.

Na podstawie strony BHMW opr. A. Remiszewski


Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych © 2007-2023